Overall Equipment Effectiveness

UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“ pradėjo įgyvendinti „UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“ eksporto rinkų plėtra“projektą

UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“ 2024 metais pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“ eksporto rinkų plėtra“. Šio projekto metu įmonė dalyvaus užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose ir tokiu būdu užsitikrins naujas bei plės esamas eksporto rinkas ir sieks padidinti įmonės konkurencingumą ir tarptautiškumą.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas)“.

Projekto bendra vertė (tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma) 162 500 Eur iš kurių 81 250 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Ši suma padengs 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. kovo mėn. 27 d. – 2026 m. kovo mėn. 31 d.